ict@InterEssen
ICT in het basisonderwijs

Scholengemeenschap InterEssen - Lieve D’Helft

Home
Home.Cursussen.Oefenstof.Eindtermen.Contact.ICT doelen.
Integratie ICT-doelen

Hoe kunnen de leerkrachten tewerk gaan om de ICT-leerdoelen in hun onderwijsaanbod te verwerken? Dat wil onder andere zeggen: zonder van ICT een apart vak te maken.

 

- kleuterschool jongste kleuters

 

- kleuterschool oudste kleuters

 

- eerste leerjaar

 

- tweede leerjaar

 

- derde leerjaar

 

- vierde leerjaar

 

- vijfde leerjaar

 

- zesde leerjaar

 

 

Overzichtslijsten
Per leerjaar

Dit document is bedoeld om te worden gebruikt door de klasleerkracht.
De klasleerkracht brengt de ICT-activiteiten voor de eigen KLAS in kaart.

Deze activiteiten en de bijhorende ICT-doelen worden in een schema opgesomd.
In deze lijst/planning wordt dus opgesomd welke ICT-activiteiten de leerlingen in EEN KLAS/GROEP in één schooljaar doen. Bovendien worden ze gelinkt aan de ICT-doelen.

Ook de ICT-coördinator heeft dikwijls nog meer ideeën, tips om ICT te integreren.